Invent

Sysselsättning


Välj din egen sysselsättning

Under denna flik kan du läsa om exempel på olika sysselssättningsprojekt vi erbjuder här på Framtidsbanken. Dessa sysselsättningsprojekt är dock endast ett axplock: som deltagare kan du alltid få ett individuellt utformad sysselsättning som just du finner är intressant och i linje med dina mål. Trevlig läsning!

Projektbeskrivning: Att utifrån sin yrkesbransch (eller planerade framtida yrkesbransch) upprätta och driva en aktuell blogg om relevanta ämnen. Exempelvis en arkitektblogg som debatterar, recenserar om olika byggnader/utställningar.

Syfte: Att aktualisera sina kompetenser, bygga ett personligt varumärke samt vara kreativ i sitt arbetssökande.

För vem: För den som har ett intresse för att skriva och främst för dem som har ett yrkesområde där bloggvärlden är en aktuell referens.

Genomförande: För att konkurrera om uppmärksamhet på internet behövs att en tydlig yrkesroll presenteras. Arbetsprocessen börjar därför med att deltagaren intar en expertroll (egen eller genom att rekommendera andras) samtidigt som de driver en fråga genom inlägg, texter och länkar. Deltagaren ökar sin dragningskraft genom att bjuda på kunskap genom att referera till intressanta och relevanta artiklar. Genom att fokusera på något deltagaren drivs av byggs och förtydligas bilden på dem själva och deras expertroll upp.

Hur leder det till arbete: Sociala medier erbjuder fantastiska möjligheter för den som söker jobb eller vill ta ett kliv upp i karriären. Men det räcker inte att vara ständigt uppkopplad. Det gäller också att ha ett tydligt budskap. Genom att bygga upp sitt personliga varumärke med välskrivna, väl argumentativa och intresseväckande inlägg/artiklar presenterar deltagarna sig på ett kreativt sätt för framtida arbetsgivare.

Projektbeskrivning: projektet innebär att man gör en utvärdering av vilka insatser som saknas för hemlösa i dagsläget eller vilka insatser som är bristande och därefter skapa ett projekt som ska förbättra situationen för hemlösa. Projektet kan göras i samarbete med ex. Stadsmissionen, genom en kontaktperson där (för informationsutbyte, själva sysselsättningen sker utifrån Framtidsbanken och dess lokaler). Projektet omfattar också att man skriver en bok kring sitt arbete.

Syfte: Att skapa ett självgående projekt som bidrar till de hemlösas välbefinnande eller till att motverka hemlöshet samt att redovisa detta.

För vem: Projektet passar dem som är intresserade av att arbeta med att hjälpa andra.
För den som har en vårdande bakgrund eller som är intresserad av att börja arbeta inom social omsorg.

Projektbeskrivning: Detta arbetsprojekt vänder sig till deltagare som är intresserade av utveckla sina försäljnings- och marknadsföringstalanger i syfte att få förnyade referenser att landa jobb inom denna bransch. Arbetsprojekten omfattar spektrumet inom marknadsföring och försäljning med utgång utifrån deltagarens individuella bakgrund, tidigare erfarenheter, intressen samt allra viktigast jobbsökarprofil.

Syfte: Att ge deltagaren möjlighet att på ett meningsfullt och påtagligt sätt bidra till en arbetsgivares verksamhet och därigenom tillskansa sig erfarenhet och referenser som Wintra Group AB och arbetsgivaren kan tillstyrka i personens CV, vilket förstärker deltagaren i jobbsökandet.

För vem: Projektet lämpar sig väl för deltagare som är aktiva och energiska, vill jobba med den lokala arbetsmarknaden eller bygga upp ett starkare CV med fokus på sälj- och marknadsföringsbranschen. För deltagare som är intresserade av exportmarknaden och är flerspråkiga finns möjlighet att hjälpa lokala företag att få kontakt med leverantörer utomlands och därigenom få erfarenhet och referenser på den vägen.

Genomförande: Att utforma ett projekt (med hjälp av handledare och i samarbete med lokalt företag om sådant finns) med syfte att marknadsföra eller öka försäljningen hos ett lokalt företag på ett innovativt och helt kostnadsfritt sätt (som ej konkurrerar med den öppna arbetsmarknaden). För arbetsgivare intresserade av exportmarknaden kan det utforma sig som att man hjälper till med kontakten, kommunikationen med leverantören samt visar på vilka resultathöjande åtgärder som det svenska företaget kan göra gentemot den utländska leverantören.

Hur leder det till arbete: Genom att arbetsgivare ser konkret vad deltagaren har åstadkommit eller försöka åstadkomma ökar attraktionen till att nyttja deltagarens kompetens avsevärt mycket mer. Genom att lokalisera företag inom ens närområde och inom de branscher man är intresserad av att söka jobb hos och utforma ett frivilligt uppdrag som främjar arbetsgivarens verksamhet kan man därigenom få tillräckligt med referenser och erfarenhet att få en varaktig anställning eller nystartsanställning hos den arbetsgivaren (eller hos annan liknande aktör). Deltagaren bygger på sitt CV med nya, fräscha meriter som stärker det fortsatta jobbsökandet.

Vilka egenskaper/kunskaper kommer till användning/förstärks i samband med projektet: Språkkunskaper, erfarenheter, affärsrelationer mm.

Projektbeskrivning: Skrivandets kraft utgår från deltagarens erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt skrivförmåga samtidigt som den vidareutvecklar dessa.

Syfte: Att skriva en bok.

För vem: För den som har ett intresse för att skriva.

Genomförande: Övning ger färdighet därför fokuserar deltagaren på att skriva men även låta andra läsa texterna för att få ut konstruktiv kritik. Deltagaren måste hitta sin egna stil och måste därför utreda hos sig själv , vad som passar dem bäst och vad de vill arbeta med. Deltagaren måste känna till det de skriver om för att få texten mer övertygande. Ta reda på detaljer som du inte känner till (om du inte skriver en ren fantasi berättelse). Om du exempelvis skriver om en plats som du inte har varit på, eller känner till väldigt lite om, tar du reda på så mycket fakta som möjligt om denna. Du kan då göra en målande beskrivning av platsen och berättelsen blir därmed mer trovärdig. I projektet ingår även att läsa litteratur. Det ger en känsla för språket – inte minst för synonymer – och om du läser mycket kommer du att kunna uttrycka dig variationsfyllt på ett sätt som väcker intresse. Att läsa böcker av många olika författare ger dig en större insikt i hur språket används och breddar därmed din kunskap.

Hur leder det till arbete: Med en bok i bagaget får du större tyngd och extra uppmärksamhet. Ett författarskap kan vara avgörande inte bara för din egen karriär utan också för företaget. Därför att det krävs hårt arbete och ett enormt mått av självdisciplin och målmedvetenhet, När du får en bok publicerad visar det tydligt att du förstår ett ämne eller ett område så djupt att du kan fylla en hel bok med din kunskap. Till sist, genom att ha boken i ditt CV skiljer du ut dig från andra.

Vilka egenskaper/kunskaper kommer till användning/förstärks i samband med projektet: Fantasin, koncentrationen, struktureringsförmågan, problemlösningsförmågan, författande

Vilka kunskaper tillkommer: Självdisciplin och förädling av skrivkunskap.

 

Projektbeskrivning: För dig som gillar att skapa och vara kreativ kan vi här erbjuda de resurser du behöver för att arbeta med textil, virkning och konst. Du får möjlighet att skapa dina egna textilkreationer såsom kuddar, gardiner, väskor såväl som verktyg och tillbehör som du behöver för decoupage, måleri och skapande av andra konstföremål.

Syfte: Att främja ens kreativa sida.

För vem: För den som har ett intresse för att arbeta praktiskt och med sin skapande förmåga.

Andra sysselsättningsprojekt att välja bland

- Migrationsinfo (socialt arbete)
- IT Ambassadör (IT-projekt)
- Språk & Informationsprojekt (för deltagare som ej talar svenska/med begränsad språkkunskap)

och som sagt du kan alltid forma din egen sysselsättning efter dina önskemål

Kontakta oss

Du kan snabbast komma i kontakt med oss via mail eller telefon

 • Södermalm
  • user_white Folkungagatan 122, plan 5,
   116 30 Stockholm
  • speech_white Tel: 08/644 46 50
   • Handen/Stockholm
    • user_white Handenterminalen 5, plan 8, 136 40 Handen
    • speech_white Tel: 08/777 96 00
     • Norrköping
      • user_white Sjötullsgatan 9,
       602 28 Norrköping
      • speech_white Tel: 011/33 30 574
      • mail_white E-mail vid förfrågningar:
       använd ”Kontakta oss” fliken
Scroll to top